"If the kitchen is the heart of a home, then my kitchen is where I am with family and friends who cook with me and eat the food we fix"!!!! Love you :*!!

31 thg 5, 2009

[bánh bao] [nhơn thủ lợn cúm] :*[mại zoooooô]

[lười koá, chẳng tạo hìng j hết, ném nhơn vào vo tròn zồi quẳng vào hấp]

[ah ko thực ra là mìng có bắt chứơc các cô bánh bánh bao ngoài chợ, tạo hìng hoa lá xoắn xuýt chút đỉnh, nhưng cái ẩy mìng mần nhìn nó ko đc văn ming téo nào]

[tốt nhứt là ko quẳng lên đây :))..]

Photobucket

[goặm cật lực 4 cái chỉ để chụp nhơn ở trỏng ++!!]

[mồm miệng đầy phè bánh những bánh, nhơn những nhơn :">]

Photobucket

[2 ẻm ntnày mai mìng sẽ mang đi cho 2 tìng iêu ở lớp :*]

Photobucket

[hết zồi]

0 nhận xét on "[bánh bao] [nhơn thủ lợn cúm] :*"

Đăng nhận xét