"If the kitchen is the heart of a home, then my kitchen is where I am with family and friends who cook with me and eat the food we fix"!!!! Love you :*!!

1 thg 2, 2010

Demo Tiramisu

0 nhận xét


nhẹ nhàng :)
hnay anh già noel hiện ra vẩy đũa thần toạch 1 nhát
thế là mình giảm đc 1 trong số nhều cơn nghiện :))

...
Coconut Macaroons
tên nhà quê nó gọi là bánh dừa sấy ấy :))
thơm nứt cả mũi :">


Demo Tiramisu nữa :-s
sao bánh Sapa ngon thế :(( mình làm ngấy như một con điên í :(((((( lỗi ở đâu, ở đâu, ở đâu :(((((

mình mần đc cả 1 tảng tròn to đùng với 9 cốc nhỏ :-s mới giải quyết hết tảng to :(
ai ăn hộ mình mấy :(
mình sẽ còn thử lại :(


...
gái già lãnh cảm mắt đang rình ăn vụng
bố láo
gian như con lợn

mình lai zít :X:X
ngửa máy lên trần chụp thử mà đệp thế :X
cụt mất 1 bóng
nhà mình rất nhều bóng đèn cụt :-<>

...
ngủ-ing


...
thơm vào má :*